HCP Agroline Proff-Skuffer

Beskrivelse

HCP Agroline Universalskuffer, Planeringsskuffer og Lettmaterialskuffer

Hvorfor skal jeg kjøpe HCP Agroline Proff-skuff når det finnes mange andre fabrikat?

  • Ingen innvendige stag der jord og snø setter seg fast.
  • Boltede fester gjør at det er meget enkelt å tilpasse til ulike maskiner. Det er også billigere og enklere den dagen du bytter maskin.
  • Den lange og rundede bunnen på skuffen gjør at den er letter å fylle.
  • Kantforskyving, hjørneforsterkninger og prismapressing i gavlenes oversider gjør at HCP Agroline skuffens gavler er meget stabile.
  • HCP Agroline-skuffens helsveisede skuffestål i 500 brinell står mot slitasje av grus og harde underlag på en bra måte.
  • Konstruksjonen i skuffens bak-kant gjør at vristivheten øker ve-sentlig. Skuffen klarer derfor punkt- og skjevbelastning på en bedre måte.
  • Nå er valget ditt! Det er vår forhåpning å se deg som nok en fornøyd HCP Agroline-eier!