TAJFUN DM 1511 M

Beskrivelse

  • Løftebord brukes til å løfte ved stokken opp
    i arbeidshøyde og sendes mot ved maskinens
    innmaterbånd. Den er med hydrauliske ruller som får
    hydraulisk drift fra vedmaskin parallelt med inn mater
    båndet.